Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

El govern proposa congelar tots els impostos i gairebé totes les taxes municipals al 2017

#Economia
#Plens
#Unica

La tarifa per subministrament o consum d’aigua es manté igual, però s’incrementen les quotes de conservació dels comptadors per indicació de la Comissió de Preus de Catalunya

 

L’equip de govern proposa congelar gairebé tots els impostos i taxes municipals que s’aplicaran l’any 2017. La proposta es durà al Ple Municipal Ordinari que se celebra demà, 27 d’octubre, on es preveu aprovar les ordenances fiscals que regiran en el proper exercici. L’Ajuntament publicarà i difondrà les ordenances fiscals del 2017 un cop s’aprovin de forma definitiva.

 

Marc Sanabria, regidor d’Economia, va explicar ahir en roda de premsa la proposta que el govern plantejarà al Ple: “Es congelen la pràctica totalitat de taxes i impostos. L’objectiu és mantenir serveis i tirar endavant projectes sense augmentar la pressió fiscal”. “Es mantenen les bonificacions socials i les ajudes les persones i famílies que ho necessiten”, va afegir el regidor, qui va precisar que, amb aquesta proposta d’ordenances fiscals, “l’Ajuntament mantindrà el mateix nivell d’ingressos”.

 

“Hem de tenir en compte que el 53% dels ingressos de l’Ajuntament provenen d’impostos directes; el 34%, de l’IBI [Impost sobre Béns Immobles]”, va contextualitzar el regidor. En aquest sentit, cal precisar que no es proposa cap canvi que afecti l’IBI del 2017 en relació al del 2016. “Fa aproximadament uns cinc anys que, en termes generals, l’Ajuntament congela les taxes i els impostos. Això és un perjudici per al consistori perquè limita la capacitat de fer projectes, invertir i millorar serveis, però entenem que no toca incrementar la pressió fiscal tenint en compte el context econòmic difícil que pateix la ciutadania”, va raonar Sanabria.

 

Modificacions puntuals

Malgrat la congelació general dels imports, sí que es fan canvis puntuals en dues ordenances fiscals: la que regula la taxa pel subministrament d’aigua potable (núm. 22) i la que estableix la taxa per la utilització privativa del domini públic (núm. 17).

 

En primer lloc, pel que fa al subministrament d’aigua: “Es congelen les quotes de subministrament o consum. Queden, doncs, iguals que aquest any. Només s’introdueixen petits increments establerts per la Comissió de Preus de Catalunya en les tarifes i quotes relacionades amb els comptadors”, va detallar Sanabria subratllant que aquests augments venen donats per un ens extern a l’Ajuntament.

 

Els increments afecten a les quotes de conservació dels comptadors que registren el consum d’aigua. L’ordenança fiscal inclourà les taules que detallen els nous preus, que variaran en funció de molts factors, com els usos i els cabals. Per exemple, els augments en les quotes de servei dels comptadors d’ús domèstic oscil·laran entre 0,22€ i 1,40€, segons el tipus d’habitatge. Hi haurà altres increments en les quotes de servei, amb preus diferents en funció de si són d’ús comercial, industrial, d’obres, per a boques d’incendis i per a subministraments d’aigua en alta. També augmenten les quotes de comptadors que graven la reforma de les instal·lacions, els materials de venda, el canvi de nom i/o ús, el restabliment del servei per suspensió temporal i les comissions d’impagaments.

 

En segon lloc es modifica l’ordenança que regula la taxa per a la utilització privativa del domini públic local. Els canvis beneficien els contribuents en dos supòsits. En el primer, s’estableix una rebaixa del 10% en la taxa que han d’abonar les parades de venda ambulant per ocupació de l’espai públic. Aquesta rebaixa afecta sobretot als comerciants del Mercat Setmanal. “D’aquesta manera tornem als preus que es pagaven al 2008, quan es va introduir un increment important. El reduïm per donar suport als paradistes, però no preveiem que disminueixin els ingressos donat que esperem que s’ocupin noves places que ara estan lliures”, va explicar el regidor d’Economia. El segon canvi en aquesta ordenança és la creació d’una bonificació del 100% de la taxa sobre els rodatges de pel·lícules, anuncis o similars i sobre les sessions fotogràfiques que realitzin estudiants o entitats sense ànim de lucre.

 

En termes generals, i pel que fa al redactat de les ordenances fiscals del 2017, les variacions que es presenten són, en gran part, d'adequació legal o tècnica, especialment per dues noves lleis. Es tracta de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sobre el procediment administratiu comú de les administracions publiques, i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Ambdues són conegudes per emfatitzar els tràmits electrònics. També s’adapten a la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei General Tributària (58/2003, de 17 de desembre).

Comparteix aquest contingut