Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Baixa al padró municipal d'habitants per defunció

#Família
#Padró Habitants
#Serveis Funeraris

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per causar baixa en el padró municipal d'habitants en cas de defunció (cal tenir en compte que en cas de canvi de residència a un altre municipi no cal sol·licitar la baixa del padró al municipi d'origen, ja que es tramita d'ofici des del nou municipi de residència quan s'hi sol·licita l'alta).

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Padró Municipal

Qui el pot demanar

Persones successores que acrediti un interès legal i directe de la persona que ha mort i que ha de ser donada de baixa del padró. Registre civil. INE

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar 

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No en hi ha

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Model d'instància genèrica
 • DNI, o passaport, o targeta d'identificació del país d'orígen (en el cas de ciutadans de la Unió Europea) o targeta de residència (en el cas d'estrangers no comunitaris).
 • Certificat original de defunció del Registre Civil.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica

 


Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de resolució

 • La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?